Stanovisko prednostov a primárov FNsP F. D. Roosevelta


K plánovanej komplexnej rekonštrukcii Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta a k úvahám o možnosti výstavby novej nemocnice “na zelenej (súkromnej) lúke” sa vyjadrili prednostovia a primári našej nemocnice:


Leave a Reply