Porovnanie platov vo fakultných nemocniciach v roku 2014


Snahou LOZ je, aby zamestnanci FNsP FDR boli ohodnotení aspoň porovnateľne s tým, ako sú platení zamestnanci v iných fakultných a univerzitných nemocniciach na Slovensku. Aká je terajšia realita? Prvý dojem poskytnú údaje o priemerných platoch lekárov a sestier za január 2014, ako ich médiám poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Z tabuľky zverejnenej 19.2.2014 v denníku Pravda sme vybrali tie nemocnice, ku ktorým sme dokázali nájsť podklady aj k ďalším, detailnejším porovnaniam. Už z tohto grafu je zrejmé, že sestry aj lekári v Rooseveltovej nemocnici sa svojimi platmi chváliť nemôžu.  Platy sú samozrejme v hrubom, s príplatkami za všetky nadčasy a hodiny pohovotovosti, prípadne aj s inými benefitmi, ktoré sa mohli premietnuť do januárovej výplaty.

platy

Podobne dopadne aj porovnanie ohodnotenia práce nadčas počas pracovných dní:

02 nadčas pracdeň

Ohodnotenie nadčasov počas víkendových služieb patrí k priemernému, alebo skôr nižšiemu priemeru:

víkend

Hoci príplatok za nočnú prácu netvorí významnú časť platu, je tiež ilustráciou toho, ako si Rooseveltova nemocnica dokáže (ne)ohodnotiť prácu svojich zamestnancov:

04 nočná práca

 

A na záver to najlepšie. Medzi najprestížnejšie programy Rooseveltovej nemocnice patrí transplantačný program obličiek a pečene, ktorý závisí od množstva lekárov, sestier a laborantov, ktorí musia byť pripravení na telefonát, aby ihneď prišli do nemocnice a zapojili sa do náročného medicínskeho výkonu. Dalo by sa teda predpokladať, že táto pohotovosť mimo pracoviska, nazývaná aj “príslužba”, bude platená úmerne svojmu významu pre nemocnicu. Posúďte sami.

pohotovosť mimo pracoviska, tzv. príslužba

(Nedá sa neokomentovať, že jediná nemocnica s porovnateľne nízkou platbou na príslužbu nemá žiadny transplantačný ani iný porovnateľný medicínsky program – hoci má možnosť operovať najťažších pacientov na Slovensku 🙂 ).

LOZ pri FNsP FDR nepresadzuje nereálne zvyšovanie základných platov zdravotníkov – sme však presvedčení, že ohodnotenie tých zamestnancov, ktorí pre nemocnicu pracujú nad rámec bežnej pracovnej doby v službách a príslužbách, je v súčasnosti nedostatočné a nedosahuje ani priemer toho, ako je to bežné v iných porovnateľných slovenských nemocniciach.

 

 


Leave a Reply