O NÁS


Lekárske odborové združenie – celoslovenská organizácia


Volení
zástupcovia LOZ FNsP FDR:

MUDr. Jozef Baláž; II. Interná klinika SZU – predseda výkonného výboru (štatutár)

MUDr. Michal Venglarčík, PhD; KAIM  – podpredseda

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD; II. Chirurgická klinika SZU

MUDr. Zuzana Kvasníková; KAIM

MUDr. Pavol Láska; Odd. ortopédie

MUDr. Zdeněk Opravil; Odd. rádiológie

MUDr. Erik Wagner; II. Chirurgická klinika SZU