Lekárom “najlepšej nemocnice na Slovensku” za odmenu poklesli mzdy?


Lekári zostali prekvapení, keď na konci roka dostali platové výmery s nižšou základnou mzdou, ako mali doteraz. Prečo?

Základná mzda sa stanovuje v kolektívnej zmluve, ktorá končí ku 31.12.2018. Návrh novej zmluvy sme od riaditeľstva dostali 26.11. a prvé rokovanie k nej sa konalo 6.12. – bohužiaľ, termín štvrtkového stretnutia sme sa dozvedeli v utorok a stanovené bolo na 11:00, napriek našim v minulosti opakovaným žiadostiam, aby sa rokovania dali na takú hodinu, ktorá nekoliduje s operačným programom a s ambulanciami. Napokon sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil ani ten zástupca LOZ, ktorý teoreticky mohol – takže sa udialo bez našej prítomnosti. Zo stretnutia, na ktorom mali byť ostatné odborové organizácie, nemáme žiadnu zápisnicu ani informáciu o tom, že by kolektívna zmluva na roky 2019-2020 bola podpísaná bez nás. Ak niekto tvrdí, že LOZ kolektívnu zmluvu odmietlo podpísať, klame.

V návrhu KZ, ktorý nám bol predložený, je mzdová tabuľka navýšená oproti doterajšiemu roku – avšak opäť na návrh vedenia nemocnice obsahuje klauzulu, podľa ktorej sa mzdová tabuľka nevzťahuje na lekárov! Žiadny dodatok ku KZ, ktorý by túto diskrimináciu naprával, sme nedostali. Zároveň vedenie nemocnice vraj informovalo prednostov a primárov o tom, že má inú predstavu o ohodnotení lekárov, ktorí by dostávali len to, čo máme zabezpečené vďaka zákonu o minimálnej mzde lekára, a prípadné navýšenie platu by ostávalo na rozhodnutí prednostu / primára. Pokiaľ viem správne, tak viacerí (ak nie väčšina) primárov s týmto návrhom nesúhlasila, napriek tomu sa zrejme bude realizovať. Pokles základnej mzdy lekárov je čisto z rozhodnutia riaditeľstva nemocnice.

Čo bude ďalej? Zástupcovia celoslovenského LOZ jednajú priamo na ministerstve o tom, aby platy lekárov boli navyšované podľa odpracovaných rokov – pretože momentálne vo väčšine nemocníc je základný plat lekára na minime určenom v zákone, bez akejkoľvek diferenciácie. To, či tieto jednania budú úspešné, závisí aj od toho, akou podporou LOZ disponuje medzi lekármi v jednotlivých nemocniciach. Či sme stále rešpektovaným, silným partnerom.

Len pre pripomenutie tým, ktorí si už nepamätajú: nedávno, v roku 2011 bol plat neatestovaného lekára 749 € a atestovaného podľa praxe 910 € až 1174 €; priemerná mzda vtedy bola 769 €. Dnes je priemerná mzda 954 € – pri rovnakom pomere k nej ako v roku 2011 by sme dnes zarábali 930 € neatestovaní a atestovaní 1130 € až 1450 €. Vďaka LOZ máme garantované 1,25- a 2,3-násobky: 1192 € pre neatestovaných, 2194 € pre atestovaných – a ďalší nárast budúci rok, pretože priemerná mzda rastie. Poznáte inú porovnateľne efektívnu odborovú organizáciu? 

„Náš zákon“ nebol napriek opakovaným snahám zrušený len preto, že sa naši zástupcovia vedia oprieť o silnú členskú základňu v kľúčových nemocniciach. Preto je snaha LOZ oslabovať. Ak sa im to podarí, zákon padne.

V januári vás pozveme na členskú schôdzu, kde sa rozoberie aj to, čo a ako ideme v Rooseveltke s vašou podporou presadzovať. Ostávame totiž fakultnou nemocnicou s najslabšie platenými nadčasmi a službami. Bez vás sa to ale nezmení.

Želám Vám pokojné Vianočné sviatky a veľa síl do nového roku.

Jozef Baláž


Leave a Reply