Lekárom “najlepšej nemocnice na Slovensku” za odmenu poklesli mzdy?

Lekári zostali prekvapení, keď na konci roka dostali platové výmery s nižšou základnou mzdou, ako mali doteraz. Prečo? Základná mzda sa stanovuje v kolektívnej zmluve, ktorá končí ku 31.12.2018. Návrh novej zmluvy sme od riaditeľstva dostali 26.11. a prvé rokovanie k nej sa konalo 6.12. – bohužiaľ, termín štvrtkového stretnutia sme sa dozvedeli v utorok a stanovené bolo na 11:00, napriek našim v minulosti opakovaným žiadostiam, aby sa rokovania dali na takú hodinu, ktorá nekoliduje s operačným programom a s ambulanciami. Napokon sa zo zdravotných Read More +

Rokovania o KZ – jún 2015

29.6.2015  Vážení  členovia LOZ BB, ako iste viete od 1. januára tohto roku pracujeme podľa KZ , ktorú na naše prekvapenie bez LOZ podpísali na poslednú chvíľu SOZ a OO RN. Bez pochýb mali na to právo, nakoľko ich spoločný počet  členov  prevýšil počet členov LOZ BB o 65. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby sme sa o vzniku  OO RN nedozvedeli až v decembri 2014 pri poslednom kolektívnom vyjednávaní. Prebehlo ďalších 6 mesiacov a máme tu návrh  Dodatku ku KZ č.1.  Ani na tom by Read More +

Aktivity LOZ v marci 2015

V marci sme za LOZ písomne oslovili riaditeľstvo FNsP FDR s niekoľkými podnetmi:   PRESTÁVKY NA JEDLO Zamestnanci boli vraj vedúcimi  pracovníkmi inštruovaní, aby vo výkaze práce vykazovali aj tie 30-minútové prestávky na jedlo (obedné, večerné), ktoré s ohľadom na prevádzku svojho pracoviska nemohli absolvovať. Tejto situácie sa týkajú nasledovné ustanovenia Zákonníka práce: „§ 91 Prestávky v práci 1)…Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. 5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa Read More +

Porovnanie platov vo fakultných nemocniciach v roku 2014

Snahou LOZ je, aby zamestnanci FNsP FDR boli ohodnotení aspoň porovnateľne s tým, ako sú platení zamestnanci v iných fakultných a univerzitných nemocniciach na Slovensku. Aká je terajšia realita? Prvý dojem poskytnú údaje o priemerných platoch lekárov a sestier za január 2014, ako ich médiám poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Z tabuľky zverejnenej 19.2.2014 v denníku Pravda sme vybrali tie nemocnice, ku ktorým sme dokázali nájsť podklady aj k ďalším, detailnejším porovnaniam. Už z tohto grafu je zrejmé, že sestry aj lekári v Rooseveltovej nemocnici sa svojimi platmi chváliť Read More +

Postrehy z jednania o KZ 17.12.2014

Keďže sme sľúbili, že vás budeme pravdivo a včas informovať o aktivitách výboru, plníme sľub a touto cestou vás chceme informovať o priebehu a výsledku stretnutia zástupcov vedenia našej nemocnice, LOZ a ZO SOZ ZaSS. Toto stretnutie sa uskutočnilo 17. 12. 2014 o 10:00 na riaditeľstve a týkalo sa kolektívneho vyjednávania k aktuálnemu návrhu Kolektívnej zmluvy. Za vedenie sa ho zúčastnila poverená riaditeľka Ing. Lapuníková, JUDr. Rakyta, Mgr. Kolesárová a právny zástupca nemocnice JUDr. Štefániková. Za ZO SOZ ZaSS boli prítomné p. Husarčíková, p. Paluchová Read More +

Jednanie o kolektívnej zmluve 17.12.2014

V stredu 17.12. sa pokračuje v jednaniach o novej kolektívnej zmluve. Text, ktorý navrhlo riaditeľstvo aj s návrhmi zmien za LOZ nájdete medzi našimi dokumentmi. Žiaľ, doposiaľ nevieme, čo riaditeľstvu predkladá SOZ – žiadnu ich požiadavku sme sa doteraz nedozvedeli. Čo však vieme je, že sa začal nábor nových členov do SOZ – medzi pani upratovačkami! Ich pracovné zmluvy sú asi najviac závislé od dobrej vôle zamestnávateľa. Koľké z nich budú súhlasiť so znížením svojho už tak dosť nízkeho platu o ďalšie percento (členské do Read More +