Jednanie o kolektívnej zmluve 17.12.2014


V stredu 17.12. sa pokračuje v jednaniach o novej kolektívnej zmluve. Text, ktorý navrhlo riaditeľstvo aj s návrhmi zmien za LOZ nájdete medzi našimi dokumentmi. Žiaľ, doposiaľ nevieme, čo riaditeľstvu predkladá SOZ – žiadnu ich požiadavku sme sa doteraz nedozvedeli. Čo však vieme je, že sa začal nábor nových členov do SOZ – medzi pani upratovačkami! Ich pracovné zmluvy sú asi najviac závislé od dobrej vôle zamestnávateľa. Koľké z nich budú súhlasiť so znížením svojho už tak dosť nízkeho platu o ďalšie percento (členské do SOZ), to nevieme. Ale že to znamená veľkú obavu z možnosti, že majoritnou odborovou organizáciou sa stane LOZ, a že podmienky kolektívnej zmluvy už nebudú len “odklepnuté” ale reálne vyjednávané – to je nad slnko jasnejšie.

Aj preto sa objavili iné bezprecedentné kroky zo strany niektorých vedúcich pracovníkov, na ktoré sme už reagovali a ak nebude zjednaná náprava, pristúpime k adekvátnym právnym krokom. Zastrašovanie zamestnancov patrí do minulosti a tam by mali odísť aj pôvodcovia týchto hanebností.

Jediný spôsob, ako sa takýmto neférovým krokom brániť, je získavať nových ľudí do spoločných Lekárskych odborov, za ktoré už teraz jednajú aj zástupcovia sestier a laborantov. Len tak si vieme zabezpečiť primerané podmienky na prácu v našej nemocnici.


Leave a Reply