Category Archives: Nezaradené

Aktivity LOZ v marci 2015

V marci sme za LOZ písomne oslovili riaditeľstvo FNsP FDR s niekoľkými podnetmi:   PRESTÁVKY NA JEDLO Zamestnanci boli vraj vedúcimi  pracovníkmi inštruovaní, aby vo výkaze práce vykazovali aj tie 30-minútové prestávky na jedlo (obedné, večerné), ktoré s ohľadom na prevádzku svojho pracoviska nemohli absolvovať. Tejto situácie sa týkajú nasledovné ustanovenia Zákonníka práce: „§ 91 Prestávky v práci 1)…Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. 5) Prestávky na odpočinok a jedenie sa Read More +