Monthly Archives: január 2015

Porovnanie platov vo fakultných nemocniciach v roku 2014

Snahou LOZ je, aby zamestnanci FNsP FDR boli ohodnotení aspoň porovnateľne s tým, ako sú platení zamestnanci v iných fakultných a univerzitných nemocniciach na Slovensku. Aká je terajšia realita? Prvý dojem poskytnú údaje o priemerných platoch lekárov a sestier za január 2014, ako ich médiám poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Z tabuľky zverejnenej 19.2.2014 v denníku Pravda sme vybrali tie nemocnice, ku ktorým sme dokázali nájsť podklady aj k ďalším, detailnejším porovnaniam. Už z tohto grafu je zrejmé, že sestry aj lekári v Rooseveltovej nemocnici sa svojimi platmi chváliť Read More +