Monthly Archives: december 2014

Postrehy z jednania o KZ 17.12.2014

Keďže sme sľúbili, že vás budeme pravdivo a včas informovať o aktivitách výboru, plníme sľub a touto cestou vás chceme informovať o priebehu a výsledku stretnutia zástupcov vedenia našej nemocnice, LOZ a ZO SOZ ZaSS. Toto stretnutie sa uskutočnilo 17. 12. 2014 o 10:00 na riaditeľstve a týkalo sa kolektívneho vyjednávania k aktuálnemu návrhu Kolektívnej zmluvy. Za vedenie sa ho zúčastnila poverená riaditeľka Ing. Lapuníková, JUDr. Rakyta, Mgr. Kolesárová a právny zástupca nemocnice JUDr. Štefániková. Za ZO SOZ ZaSS boli prítomné p. Husarčíková, p. Paluchová Read More +

Jednanie o kolektívnej zmluve 17.12.2014

V stredu 17.12. sa pokračuje v jednaniach o novej kolektívnej zmluve. Text, ktorý navrhlo riaditeľstvo aj s návrhmi zmien za LOZ nájdete medzi našimi dokumentmi. Žiaľ, doposiaľ nevieme, čo riaditeľstvu predkladá SOZ – žiadnu ich požiadavku sme sa doteraz nedozvedeli. Čo však vieme je, že sa začal nábor nových členov do SOZ – medzi pani upratovačkami! Ich pracovné zmluvy sú asi najviac závislé od dobrej vôle zamestnávateľa. Koľké z nich budú súhlasiť so znížením svojho už tak dosť nízkeho platu o ďalšie percento (členské do Read More +