AKTUALITY


21.12.2018 Lekárom “najlepšej nemocnice na Slovensku” za odmenu poklesli mzdy? Lekári zostali prekvapení, keď na konci roka dostali platové výmery s nižšou základnou mzdou, ako mali doteraz. Prečo?
(pokračovanie v časti Kolektívna zmluva)

29.6.2015  Vážení  členovia LOZ BB,

ako iste viete od 1. januára tohto roku pracujeme podľa KZ , ktorú na naše prekvapenie bez LOZ podpísali na poslednú chvíľu SOZ a OO RN. Bez pochýb mali na to právo, nakoľko ich spoločný počet  členov  prevýšil počet členov LOZ BB o 65. Na tom by možno nebolo nič zvláštne, keby sme sa o vzniku  OO RN nedozvedeli až v decembri 2014 pri poslednom kolektívnom vyjednávaní.

(pokračovanie v časti Kolektívna zmluva).


4.5.2015   Vážené kolegyne a kolegovia,

chcem vás poprosiť o podporu pripomienky k zákonu, ktorý všetkým zdravotníkom stanovuje povinnosť štvrťročného zdaňovania nepeňažných príjmov – de facto účasti na vzdelávaní.

Pripomienkou sa má dosiahnuť, aby sa zrušil trojmesačný interval návštev na daňovom úrade a aby sa zo zdanenia vypustila strava a prenájom priestorov. Jedná sa o malé, ale postupné kroky tak, aby sa dali obhájiť aj verejne a aby sa táto snaha nestala len príležitosťou na ďalšie útočenie na zdravotníkov.
Text pripomienky pripravil právnik, my ako verejnosť tento text môžeme podporiť svojim podpisom na webstránke
 
Pre prijatie takejto pripomienky je ale potrebných aspoň 500 podpisov do utorka 5. mája.  Preto Vás prosím o čo najrýchlejšie preposlanie aj iným kolegom alebo komukoľvek, kto tento krok pochopí a môže podporiť (príbuzní, pacienti, …).
S pozdravom,
Jozef Baláž

13.3.2015 V marci sme otvorili viaceré témy a vyzvali riaditeľstvo FNsP FDR na ich riešenie – viac v časti Kolektívna zmluva 2015


2.1.2015 Z riaditeľstva nemocnice bolo predsedovi LOZ MUDr. Venglarčíkovi oznámené, že kolektívna zmluva na roky 2015-2016 (!) už bola podpísaná 23. decembra 2014 (!!), a to bez účasti LOZ – podpísali ju SOZ zastúpený predsedníčkou Husarčíkovou a nová Odborová organizácia Rooseveltovej nemocnice vedená Ing. Babjakom, ktorá vznikla len 18.12.2014 (!!!). Podpísaný bol návrh riaditeľstva, nedošlo ku žiadnej úprave v navrhovanom ohodnotení zamestnancov. Podľa tejto kolektívnej zmluvy by platy v Rooseveltke mali ostať najnižšie medzi fakultnými nemocnicami aj ďalšie dva roky (pozrite si Porovnanie). Text Kolektívnej zmluvy podpísanej SOZom a OORN nájdete tu. Viac o tom, čo to znamená, sa dozviete v sekcii Kolektívna zmluva 2015.

Týmto krokom vedenie nemocnice žiaľ len potvrdzuje, že nemá záujem o korektné vzťahy so zamestnancami a vystačí si s bábkami. Alebo je korektné, aby o platoch lekárov a sestier rozhodovali zamestnanci technického úseku a administratívy? Sledujte našu webstránku, čoskoro sa dozviete viac o našich krokoch.